Kansas115.8
Texas Tech115.4
W Virginia114.2
Kansas St112.9
TX Christian112.8
Baylor111.4
Oklahoma111.2
Texas111.1
Oklahoma St109.6
Iowa State107.2