Kansas116.9
Texas Tech116.1
Kansas St115.7
Iowa State114.9
TX Christian112.3
Baylor111.4
Texas110.7
Oklahoma110.5
Oklahoma St105.8
W Virginia104